Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

//Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας – ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ

ΓΝ ΜΕΣΣ -ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 1-2019

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου [ΣΟΧ]

– Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 7/11/2019 ώρα 14:00

 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ : ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ.27-2019 θ-15 ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΣΟΧ1-2019-ΔΙΑΥΓ.

2019-12-23T11:04:51+00:00Thu 31.10.2019|Προσλήψεις|