Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

//Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

Πρόσληψη προσωπικού για ανάγκες καθαριότητας

ΓΝ ΜΕΣΣ -ΝΜ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΣΟΧ 1-2019

Παράρτημα ανακοινώσεων συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου [ΣΟΧ]

– Αίτηση – υπεύθυνη δήλωση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.7

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ 7/11/2019 ώρα 14:00

2019-11-04T09:54:31+00:00Thu 31.10.2019|Προσλήψεις|