Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ

//Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ

Προκήρυξη επτά (7) θέσεων ειδικευμένων ιατρών επί θητεία κλάδου ΕΣΥ

Πατήστε εδώ για την προκήρυξη.

2024-03-06T12:43:00+00:00Wed 06.03.2024|Προσλήψεις|