Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

//Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Ουρολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

2023-12-07T08:26:18+00:00Thu 07.12.2023|Προσλήψεις|