Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ψυχιατρικής

/, Προσλήψεις/Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ψυχιατρικής

Πίνακας τελικής κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ψυχιατρικής

Καλαμάτα, 30/10/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναρτούμε σήμερα Δευτέρα 30 Οκτωβρίου 2023, στον ιστότοπο της Ν.Μ. Καλαμάτας του Γ.Ν. Μεσσηνίας, τον Πίνακα Τελικής (μετά τη συνέντευξη) Κατάταξης υποψηφίων ειδικότητας Ψυχιατρικής για την πλήρωση μίας (1) θέσης Διευθυντή (για το Κέντρο Ψυχικής Υγείας του Γ.Ν. Μεσσηνίας) της ειδικότητας, που περιλαμβάνονται στην υπ.αρίθμ. 5632/16-03-2023 προκήρυξη (ορθή επανάληψη) έπειτα από την υπ. αριθμ. Γ4α/Γ.Π.οικ.14830/08-03-2023 ΑΔΑ:ΡΛΑΝ465ΦΥΟ-ΑΣΠ Εγκριτική Απόφαση του Υπουργείου Υγείας με θέμα «Έγκριση για Προκήρυξη θέσεων ειδικευμένων ιατρών του κλάδου Ε.Σ.Υ.». 

Οι υποψήφιοι θα κληθoύν στη διαδικασία της κατ΄ άρθρο (3) της  υπ. αρίθμ Γ4α/Γ.Π.οικ.11510/20-02-2023 ΦΕΚ 1021 Β’/26-02-2023 Απόφασης του  Υπουργείου Υγείας, αποδοχής των θέσεων.

πατήστε εδώ για να δείτε τον πίνακα