Πρόσληψη Επικουρικού Νοσηλευτικού Προσωπικού

//Πρόσληψη Επικουρικού Νοσηλευτικού Προσωπικού

Πρόσληψη Επικουρικού Νοσηλευτικού Προσωπικού

«Η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων του λοιπού (https://loipoepikouriko.moh.gov.gr/Home.aspx), πλην ιατρικού επικουρικού προσωπικού έχει ενεργοποιηθεί για την υποβολή αιτήσεων από την Τρίτη 30-11-21 και ώρα 12:00 μ.μ. έως και την Τρίτη 7-12-21 και ώρα 15:00 μ.μ.»

Για την ΝΜ Καλαμάτας οι κλάδοι που είναι επιλέξιμη είναι οι ΠΕ και ΤΕ Νοσηλευτικής.

2021-12-02T07:43:46+00:00Thu 02.12.2021|Προσλήψεις|