Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

//Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

2020-08-19T12:30:55+00:00Wed 19.08.2020|Προσλήψεις|