Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

//Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού ειδικότητας Καρδιολογίας με καθεστώς έκδοσης Δελτίου Παροχής Υπηρεσιών.

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

2023-08-18T08:27:13+00:00Fri 18.08.2023|Προσλήψεις|