ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ.08/2022

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ.08/2022

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΑΡ. ΔΙΑΚ. ΔΗΜ.08/2022

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ