ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (ΠΡΟΧ. 10/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (ΠΡΟΧ. 10/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ (ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΩΝ) (ΠΡΟΧ. 10/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης