ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΧ. 20/2021)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΧ. 20/2021)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΨΥΞΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ (ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΨΥΓΕΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ Κ.Υ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (ΠΡΟΧ. 20/2021)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη