ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΠΡΟΧ. 26/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΠΡΟΧ. 26/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΧΑΡΤΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ (ΠΡΟΧ. 26/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης