ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΠΡΟΧ. 53/2018)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΠΡΟΧ. 53/2018)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΚΑΙ ΤΣΑΝΤΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΑΙΝΙΟ (ΣΑΚΚΟΥΛΕΣ ΠΛΑΣΤΙΚΕΣ) (ΠΡΟΧ. 53/2018)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη