ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 22/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 22/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΠΟΛΥΘΡΟΝΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 22/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης