ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 56/2018)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 56/2018)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΑΝΟΡΓΑΝΩΝ ΟΞΕΩΝ ΚΑΙ ΕΝΩΣΕΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ) (ΠΡΟΧ. 56/2018)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη