ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 45/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 45/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΗ ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΣΗΣ (ΠΡΟΧ. 45/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης