ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 35/2018)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 35/2018)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ AΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΕΣ ΝΕΡΟΥ (ΠΡΟΧ. 35/2018)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη