ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΧ. 1/2017)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΧ. 1/2017)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΥΦΑΣΜΑΤΩΝ (ΠΡΟΧ. 1/2017)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης

ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ- ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΩΝ