Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

//Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Ιατρού Παθολόγου με απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών στην Ν.Μ. Καλαμάτας

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

2020-07-23T10:57:32+00:00Thu 23.07.2020|Προσλήψεις|