Αναστολή επισκεπτηρίου από 1/8/2020

//Αναστολή επισκεπτηρίου από 1/8/2020

Αναστολή επισκεπτηρίου από 1/8/2020

Με εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Υπηρεσιών Υγείας δίνονται οι  κάτωθι οδηγίες για το επισκεπτήριο/παραμονή συνοδού σε ασθενείς και είσοδο/παραμονή ιατρικών επισκεπτών. Συγκεκριμένα:

Για νοσηλευόμενους ασθενείς:

1. Αναστέλλεται το επισκεπτήριο και όπου κρίνεται αναγκαίο, δύναται να υπάρχει ένας συνοδός στον οποίο θα δίνεται ειδική άδεια από την Διοίκηση του Νοσοκομείου.

2. ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ η παραμονή στο Νοσοκομείο συνοδών που παρουσιάζουν οποιοσδήποτε σύμπτωμα λοίμωξης ανωτέρου αναπνευστικού (πυρετός, δεκατική κίνηση, βήχας, φαρυγγαλγία, ρινική καταρροή).

3. Ο συνοδός θα πρέπει να είναι ενήμερος για την εφαρμογή των κανόνων κοινωνικής απόστασης, την απολύμανση των χεριών και την υποχρεωτική χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας.

Για τους ιατρικούς επισκέπτες:

1. Δεν επιτρέπεται η επίσκεψη των ιατρικών επισκεπτών στις νοσηλευτικές μονάδες.

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις που αυτό είναι απαραίτητο, θα πρέπει να υπάρχει ειδική έγκριση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου.

Επισημαίνεται η υποχρεωτική εφαρμογή ιατρικής μάσκας από όλους τους εργαζόμενους του Νοσοκομείου και η χρήση προστατευτικής μη ιατρικής μάσκας από τα υπόλοιπα άτομα.