ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 10/2016 (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

///ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 10/2016 (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ (ΔΙΑΚΙΝΗΣΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ) 10/2016 (1η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης