ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.23/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.23/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.23/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΣΑΚΟΥΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΡΙΑΣ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ