ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΠΡΟΜ.14/22

///ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΠΡΟΜ.14/22

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ” ΠΡΟΜ.14/22

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.