ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ-ΜΑΓΕΙΡΕΙΩΝ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.