ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (03/2023)

///ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (03/2023)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ-ΣΙΔΕΡΩΜΑΤΟΣ ΑΚΑΘΑΡΤΟΥ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ (03/2023)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.