ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΟΧ. 59/19)

///ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΟΧ. 59/19)

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΡΟΧ. 59/19)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για το ΤΕΥΔ.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ