ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (11/2018)

///ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (11/2018)

ΤΡΙΜΗΝΗ ΑΝΟΙΧΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΙΟΝΙΣΜΟΥ ΥΔΑΤΟΣ (11/2018)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη