Το Νοσοκομείο Καλαμάτας “οδηγός” βέλτιστων πρακτικών στην Υγεία

//Το Νοσοκομείο Καλαμάτας “οδηγός” βέλτιστων πρακτικών στην Υγεία

Το Νοσοκομείο Καλαμάτας “οδηγός” βέλτιστων πρακτικών στην Υγεία

Τις βέλτιστες πρακτικές που ακολούθησε στην Υγεία -μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου  2007-2013- παρουσίασε ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας Γ. Μπέζος και οι συνεργάτες του σε Ημερίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου

Οι βέλτιστες πρακτικές που ακολουθήθηκαν στην Υγεία, αξιοποιώντας τους κοινοτικούς πόρους του ΠΕΠ Πελοποννήσου κατά την περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013, παρουσιάστηκαν από τα στελέχη του Νοσοκομείου Καλαμάτας  σε ημερίδα που διοργάνωσε χθες στην Τρίπολη  η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Ο Διοικητής του Γ.Ν Μεσσηνίας Γιώργος Μπέζος  και ομάδα συνεργατών του, παρουσίασαν ανά θεματική ενότητα  και ειδικό στόχο, όλα τα έργα που υλοποιήθηκαν μέσω του ΠΕΠ Πελοποννήσου στη Μεσσηνία, συνολικού προϋπολογισμού  10.000.000€.Μιλάμε για έργα Υγείας, σε ιατροτεχνολογικό, ηλεκτρομηχανολογικό και εξοπλισμό μηχανογράφησης και σε υποδομές.

Θυμίζουμε ότι το Νοσοκομείο Καλαμάτας αποτελεί πανελλαδικά, το πιο φωτεινό παράδειγμα υποδειγματικής αξιοποίησης και απορρόφησης των κοινοτικών πόρων  εφαρμόζοντας και ακολουθώντας βέλτιστες πρακτικές.

Ιδιαίτερη αξία απέκτησε για το ακροατήριο, η αναφορά του Διοικητή Γεωργίου Μπέζου, ότι το Γ.Ν Μεσσηνίας έχει ήδη στη διάθεσή του ώριμες προτάσεις για την Α΄θμια και Β΄θμια Φροντίδα Υγείας στην Μεσσηνία και για την νέα προγραμματική περίοδο, βασισμένες  στις αιρεσιμότητες και στη στοχοθεσία  που προσδιορίζει το νέο ΕΣΠΑ 2014-2020.

Από την πλευρά των στελεχών του Νοσοκομείου Καλαμάτας, ο Προϊστάμενος της Τεχνικής Υπηρεσίας –ηλεκτρολόγος μηχανικός- Αναστάσιος Βλαχοδημητρόπουλος παρουσίασε το έργο του συγκροτήματος αυτοπαραγωγής οξυγόνου ιατρικής χρήσεως και την προμήθεια νέου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, ο Υπεύθυνος της Βιοιατρικής Τεχνολογίας Γιάννης Θεοδωρακόπουλος τον νέο ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ο Προϊστάμενος της Πληροφορικής –Μηχανικός Ηλεκτρονικών Υπολογιστών & Πληροφορικής Κωνσταντίνος Ζευγίτης – τον νέο εξοπλισμό μηχανογράφησης και τέλος η Σοφία Κορακοβούνη -Πολιτικός Μηχανικός- τις κτιριολογικές υποδομές στην Α΄θμια και Β΄θμια Φροντίδα Υγείας στην Μεσσηνία.

2018-10-01T16:43:45+00:00Tue 05.01.2016|Δελτία Τύπου|