Συνεχής εκπαίδευση του Καρδιολογικού Τμήματος σε νεώτερες τεχνικές

//Συνεχής εκπαίδευση του Καρδιολογικού Τμήματος σε νεώτερες τεχνικές

Συνεχής εκπαίδευση του Καρδιολογικού Τμήματος σε νεώτερες τεχνικές

Καλαμάτα, 13/3/2023
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Στα πλαίσια αναβάθμισης των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας, μετά από πρόσκλησή μας, ο Καθηγητής Καρδιολογίας κ. Αθανασόπουλος Γεώργιος, Συντονιστής Παθολογικού Τομέα του Ωνασείου Καρδιοχειρουργικού Κέντρου, θα εκπαιδεύσει τους ιατρούς του Καρδιολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου μας στις νεώτερες τεχνικές υπερήχου καρδιάς, διοισοφαγικού υπερήχου και stress eco.
Γραμματεία Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας