Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

//Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

Πρόσληψη Προσωπικού Ορισμένου Χρόνου

Κατηγορίες προσωπικού

1. Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες φύλαξης.

2. Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες εστίασης.

3. Σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για ανάγκες καθαριότητας.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ – ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΕΣΤΙΑΣΗ – ΦΥΛΑΞΗ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΘΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΑ 27/8/2018 ΓΙΑ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 10 ΗΜΕΡΩΝ

2018-09-21T11:17:16+00:00Fri 22.06.2018|Προσλήψεις|