ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΠΡΟΜ.13/2023)

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΠΡΟΜ.13/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤ/ΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΠΡΟΜ.13/2023)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.