Πρόσκληση προμήθειας στεφανιογράφου μέσω δωρεάς

///Πρόσκληση προμήθειας στεφανιογράφου μέσω δωρεάς

Πρόσκληση προμήθειας στεφανιογράφου μέσω δωρεάς

Αναλυτικά η διακήρυξη

Κάτοψη Α ορόφου αιμοδυναμικού

Στοιχεία ακτινοπροστασίας

Στοιχεία πλάκας

Γενικός διακόπτης Μ.ΕΜΦΡΑΓΜΑΤΩΝ

Παροχή πίνακα αιμοδυναμικού

Παροχή στεφανιογράφου