ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (Αρ. Προσκλ.: 38/2023)

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (Αρ. Προσκλ.: 38/2023)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ» (Αρ. Προσκλ.: 38/2023)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη