ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΡΟΜ 12/2022

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΡΟΜ 12/2022

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ ΠΡΟΜ 12/2022

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.