ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.36/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.36/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.36/2023 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΣΑΚΩΝ ΑΙΜΑΤΟΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.