ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.35/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.35/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.35/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΥΠ/ΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.