ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.32/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΥΠ/ΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.32/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΥΠ/ΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.32/2023 ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ “ΥΠ/ΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ” ΓΙΑ ΤΟ Γ.Ν.ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ (Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ Ν.Μ.ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

διευκρινιστικό έγγραφο