ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.05/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.05/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΜ.05/2024 ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΕ ΙΑΤΡΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΙ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη