ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

///ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

1.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΕΙΔΗ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ)(1)

2.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ ΕΙΔΗ-ΤΥΡΙΑ)

3.ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ)(1)