ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΧ.60/2019)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΧ.60/2019)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΠΡΟΧ.60/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

2019-08-09T07:25:50+00:00Fri 09.08.2019|Πρόχειροι Διαγωνισμοί|