ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΤΟΠΟΙΙΑΣ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ