ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΓΑΛΑ ΝΩΠΟ-ΓΙΑΟΥΡΤΙ) ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ.ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.