ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ) (5/2016)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ) (5/2016)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΘΕΤΗΡΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ (ΦΛΕΒΟΚΑΘΕΤΗΡΩΝ) (5/2016)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης