Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου από χωροδικτύωμα στο χώρο των επειγόντων της Ν.Μ.Καλαμάτας

///Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου από χωροδικτύωμα στο χώρο των επειγόντων της Ν.Μ.Καλαμάτας

Προμήθεια και τοποθέτηση στεγάστρου από χωροδικτύωμα στο χώρο των επειγόντων της Ν.Μ.Καλαμάτας

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος