ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΝΤΙΩΝ (ΤΡΙΜΗΝΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης

ΛΗΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ημερομηνία: 23/05/2016 Ημέρα: ΔΕΥΤΕΡΑ Ώρα:14:00.

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ημερομηνία: 24/05/2016 Ημέρα: ΤΡΙΤΗ Ώρα:12:00.