ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

///ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ – ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΛΑΙΣΙΟ (2η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ)

πατήστε εδώ για να δείτε το κείμενο της διακήρυξης