ΠΡΟΜ. 27/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///ΠΡΟΜ. 27/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

ΠΡΟΜ. 27/2022 – ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟΡΡΟΦΟΥΜΕΝΩΝ ΑΙΜΟΣΤΑΤΙΚΩΝ ΤΗΣ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.