(ΠΡΟΜ. 25/2022) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

///(ΠΡΟΜ. 25/2022) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

(ΠΡΟΜ. 25/2022) ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΑΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ Ν.Μ. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.