Πρόκληση εκδήλωσης για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία

//Πρόκληση εκδήλωσης για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία

Πρόκληση εκδήλωσης για συμμετοχή στα απογευματινά χειρουργεία

Καλαμάτα, 12/3/2024

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά την έκδοση της ΚΥΑ (ΦΕΚ 1485/τ.Β΄/5.3.2024) για την λειτουργία απογευματινών χειρουργείων στα Νοσοκομεία ΕΣΥ, η Διοίκηση του Νοσοκομείου Μεσσηνίας προχώρησε στην έκδοση πρόσκλησης προς το ιατρικό,  νοσηλευτικό και παραϊατρικό προσωπικό του Νοσοκομείου προκειμένου να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τη συμμετοχή τους στα απογευματινά χειρουργεία.

Γραφείο Διοίκησης Γ.Ν.Μεσσηνίας