ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 40/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 40/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΚΑΙ ΣΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ, ΠΑΡΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΤΟΥΣ (ΠΡΟΧ. 40/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη.

Πατήστε εδώ για διευκρινήσεις