ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 104/2019)

///ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 104/2019)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ TOY ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΩΝ – ΣΙΔΕΡΩΤΗΡΙΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤH ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ (ΠΡΟΧ. 104/2019)

Πατήστε εδώ για την διακήρυξη

ΤΕΥΔ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ